Blog

Podróż w dorosłość

Podróż w dorosłość

Według Sigmunda Freuda dzieciństwo jest jednym z dwóch podstawowych czynników kształtujących osobowość ludzką. Zatem należy