warsztaty dla dzieci

Muzeum Regionalne w Pułtusku zaprasza dzieci na warsztaty zimowe

Będą to zajęcia historyczno – plastyczne, podczas których między innymi dowiemy się, dlaczego kamieniczki wokół pułtuskiego rynku mają swoich świętych patronów i czemu w herbie Pułtuska znajduje się pastorał Św. Mikołaja, w związku z czym posmakujemy słodkiej niespodzianki.

Będzie też można przymierzyć niektóre elementy modnych strojów pułtuskich mieszczan, których wizerunki widnieją na sklepieniu pułtuskiej bazyliki a także ułożyć puzzle z zabytkami Pułtuska. Puzzle zostały wykonane z wykorzystaniem projektów gobelinów z nieistniejącej już Spółdzielnii Twórczość Kurpiowska Cepelia. Na koniec jedną z metod stosowanych przez dawnych mistrzów malarskich przygotujemy kartki z widokiem Pułtuska i przystawimy na nich najtarszą pieczęć miasta.

Zajęcia potrwają do godziny, zapraszamy dzieci z klas 0-3, w środy i czwartki, do końca stycznia.

Zapisy: tel. (23) 692 51 32

Muzeum Regionalne w Pułtusku

ul. Rynek wieża ratuszowa