Ojcowie przeciw pseudopiłkarzom

Sprzeciw wobec niestosownych zachowań zawodników piłkarskich postanowiła wyrazić grupa ojców z agencji BETC pod przewodnictwem jej CEO – Matthew Charltona. Zatroskani o dobro dzieci, stworzyli spot „Competition”. Osią jego akcji jest ogłoszenie przez nauczycielkę wyników konkursu plastycznego, które wywołuje wśród dzieci reakcję do złudzenia przypominającą tę z muraw boisk piłkarskich, będących nierzadko areną dla słownej i fizycznej agresji zawodników w stosunku do arbitra, jak i innych sportowców. Na złą atmosferę na boiskach piłkarskich oraz negatywne skojarzenia wokół piłki nożnej składają się nie tylko zachowania pseudokibiców, ale przecież także piłkarzy.

Komunikat spotu jest jasny: piłkarze często stanowią negatywne wzory do naśladowania dla najmłodszych. Zamiast inspirować i dawać pokaz swych sportowych umiejętności, raczą kibiców, niestosownym, a często agresywnym i prymitywnym zachowaniem. Wszystko to na oczach milionów widzów, wśród których znajdują się także dzieci. Istnieje zagrożenie, że postawy rodem z boiska mogą zostać przeniesione poza stadion przez najmłodszych, często wzorujących się na swych piłkarskich idolach.

Wiele sędziowskich decyzji budzi sprzeciw, ale ważny jest sposób, w jaki jest wyrażany. Jest to szczególnie istotne w sporcie, gdzie najważniejszy powinien być duch uczciwej rywalizacji i szacunek dla rywala. Tymczasem piłkarze w ferworze zaciętej walki mają tendencję do zapominania o tym. Lista przewinień piłkarzy jest długa: potyczki słowne, wzajemne przepychanki, symulacyjne oraz agresywne zachowania, mające na celu wymuszanie konkretnej decyzji lub jej zakwestionowanie.

źródło:kampaniespoleczne.pl