Szkolna apteczka

Szkolna apteczka musi być odpowiednio wyposażona

Apteczka to obowiązkowe wyposażenie każdej szkoły. Wynika to z przepisów prawa, ale przede wszystkim powinno wynikać ze świadomości konieczności jej posiadania. Nieszczęście w szkole może zdarzyć się w wielu sytuacjach, apteczki pierwszej pomocy w szkole są więc bardziej niż wskazane.

Jak wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, nie ma obowiązku zakupu określonej ilości apteczek, czy ich określonego rozmieszczenia, ale obowiązkiem jest odpowiednie wyposażenie apteczki. Apteczka szkolna nie może zawierać leków – ich podanie może bowiem zawsze spowodować nieprzewidziane działania niepożądane, podawać leki powinno się więc tylko pod kontrolą lekarza. W apteczce nie może również znajdować się żadne płyn – woda utleniona, inne płyny do odkażania czy też innych celów. Apteczka szkolna to apteczka wyposażona wyłącznie w materiały opatrunkowe, ustnik do sztucznego oddychania, koc ratunkowy oraz podobne elementy. Doskonałym przykładem spełniających normy apteczek, są te, które można znaleźć na stronie narzedziak24.pl. Kupując taką apteczkę do szkoły, kupuje się produkt spełniający przepisy, produkt zawierający wszystko to, co w szkole apteczce powinno się znaleźć.

W zależności od rodzaju szkoły, charakterystyki budynku, liczba apteczek powinna być większa lub mniejsza. Oczywiście apteczka powinna znaleźć się nie tylko w pokoju nauczycielskim lub w pobliżu sali lekcyjnych, ale również w warsztatach, których odbywa się praktyczna nauka zawodu oraz w innych miejscach, w których może być potrzebna.

Odpowiednio wyposażona, praktyczna apteczka szkolna, to rzecz, której nie może w szkole brakować. Warto pamiętać, że obowiązkiem jest również wyznaczenie osoby, która będzie odpowiedzialna za stan apteczki i będzie zobowiązana do uzupełniania jej o materiały, które zostały zużyte, czy też rzeczy, które z innych powodów winny być w apteczce wymienione.