Bo pies zjadł książki…

Pies zjadł mi książki. Znowu… Każda wymówka brzmi lepiej niż bieda„. Z początkiem sierpnia ruszyła kampania „Powrót do szkoły”, prowadzona przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Jej celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej i zagrożonych jej utratą. Zebrane podczas kampanii fundusze zostaną w całości przeznaczone na wyprawki szkolne oraz na korepetycje i zajęcia wyrównawcze dla osieroconych i opuszczonych dzieci. Obecnie Stowarzyszenie ma 1250 podopiecznych.

– Wyprawka szkolna to wydatek rzędu kilkuset złotych, a w każdej Rodzinie SOS jest od 5 do 8 dzieci – mówi Barbara Rajkowska, Prezes Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. – Większość dzieci trafiających pod naszą opiekę ma poważne deficyty emocjonalne i edukacyjne. Im starsze dziecko trafia do Wioski SOS, tym trudniej jest mu nadrobić zaległości w nauce. Dokładamy wszelkich starań,aby wyrównać szanse edukacyjne naszych podopiecznych i zapewnić im wszechstronny rozwój. Niestety mamy ograniczone środki finansowe.

W Polsce niemal 100.000 najmłodszych jest pozbawionych opieki rodzicielskiej. Ubóstwo dzieci i dziedziczenie biedy to jeden z najważniejszych problemów społecznych, szczególnie wśród rodzin wielodzietnych.Zagrożone wykluczeniem społecznym dzieci napotykają bariery edukacyjne takie jak: brak środków na zakup podręczników, korepetycje czy dojazdy, wyniesiony z domu brak aspiracji edukacyjnych. Gdy rodzice nie są w stanie zapewnić dzieciom warunków sprzyjających edukacji, pojawiają się problemy z nauką i trudności wychowawcze.

Konto akcji „Powrót do szkoły”: 07 1240 6247 1111 0000 4975 0683.

źródło:kampaniespoleczne.pl