Co trzeba wiedzieć o wadach serca u dzieci?

Serce to bez wątpienia jeden z najważniejszych – jeśli nie najważniejszy – narząd w naszym organizmie. Wady i zaburzenia jego funkcjonowania mogą objawiać się już w pierwszych dniach życia człowieka. Co trzeba o nich wiedzieć?

Przed narodzinami układ krwionośny człowieka jest nieco inny niż po nich. Zanim bowiem przyjdziemy na świat nasze płuca są nieczynne, efektem czego pompowana przez serce krew zwyczajnie je wtedy omija. Przystosowaniem do tego przejściowego okresu jest istnienie kilku struktur i naczyń (m.in.: otworu owalnego i przewodu tętniczego), które fizjologicznie zanikają w ciągu kilku dni po urodzeniu.

Żadnej wady serca nie wolno bagatelizować

Wśród wad serca, jakie mogą wystąpić u dzieci wyróżniamy m.in.:

ubytek przegrody międzykomorowej – występuje mieszanie się krwi lewej i prawej komory – krew utlenowana z odtlenowaną;

przetrwały przewód tętniczy Botalla – nie dochodzi do zamknięcia się tej struktury krążenia płodowego;

TAPRV (całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych) – krew płynąca z płuc nie trafia
do lewego przedsionka;

przełożenie wielkich pni tętniczych – aorta wychodzi z prawej, a pień płucny z lewej komory.

Te i inne wady serca różnią się między sobą stopniem ciężkości i rokowaniem, jednak żadnej
z nich nie należy lekceważyć.

Krążenie płodowe może maskować poważne wady

Niektóre wady – głównie te związane z poporodowymi zmianami w układzie krwionośnym – ujawniają się już w pierwszych dobach życia dziecka, kiedy to przestają być rekompensowane przez krążenie płodowe. Zwykle są bardzo poważne i obarczone dużym ryzykiem śmierci, jeśli odpowiednio szybko nie zostanie podjęta diagnoza i leczenie. W wielu przypadkach pomocne mogą okazać się badania prenatalne, dzięki którym możliwe jest wykrycie wielu nieprawidłowości w sercu. Przykładem tego typu wad mogą być: koarktacja aorty (zwężenie cieśni aorty) i zespół hipoplazji lewej komory.

Czujne oko rodzica może wiele pomóc

Leczenie wad serca u dzieci jest najczęściej zabiegowe (kardiochirurgiczne). Zanim jednak można do niego przystąpić, najpierw trzeba zdiagnozować wadę. Często pierwsze oznaki, 

że coś jest nie tak, możemy na co dzień zaobserwować my – rodzice. Objawy takie jak bladość lub zasinienie, duszność, mocno przyspieszone bicie serca czy też nadmierna potliwość bez wątpienia powinny zwrócić naszą uwagę. Musimy więc pamiętać o tym, by dokładnie obserwować nasze pociechy – szczególnie w ich pierwszych dobach, które z punktu widzenia kardiologii są jednym z najbardziej kluczowych momentów życia dziecka.

Artykuł Partnera