Fundacja Auchan na rzecz młodzieży

Z okazji 50 lat działalności, Grupa Auchan powołała do życia Fundację Auchan na rzecz młodzieży działającej wśród i dla młodzieży, zamieszkującej okolice sklepów. Celem fundacji będzie dostarczenie młodzieży środków umożliwiających osiągnięcie sukcesu, rozwój posiadanego talentu i zainteresowań oraz wspieranie solidarnych inicjatyw.

Pozostając spójnym z Wizją Auchan, która mówi o „podnoszeniu jakości życia jak największej liczby osób”, Auchan w Polsce angażuje się w misję mecenatu i odpowiada na apel społeczności lokalnej zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju. Stworzenie Fundacji Auchan na rzecz młodzieży to kolejny krok w obszarze działań solidarnych, mobilizacja bieżących działań w środowisku lokalnym oraz w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych.

Kto i jak może aplikować:
Warunkiem uzyskania subwencji jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów wraz z wypełnionym wnioskiem do dyrektora sklepu Auchan w poszczególnych lokalizacjach. Organizacje i stowarzyszenia ubiegające się o wsparcie muszą być apolityczne i działać na zasadzie non profit. Ich celem mogą być wyłącznie działania edukacyjne, integracyjne oraz wspomagające rozwój młodzieży. W projekcie należy sprecyzować korzyści, jakie ma przynieść dzieciom i młodzieży, metody działania, trwałość i trafność projektu, ilość beneficjentów oraz zgodność z charakterem zawodów i sklepów Auchan. Szczególnie faworyzowane będą pionierskie i innowacyjne projekty.

Znaczenie i obszary działania:
Fundacja wzbogaci i odzwierciedli politykę zrównoważonego rozwoju Grupy Auchan na poziomie społeczności lokalnych. Pozwoli każdemu sklepowi określić relację z lokalną społecznością, zjednoczyć się wokół wspólnego działania, wymienić się wzajemnie posiadanymi umiejętnościami i środkami oraz dzielić się dobrymi praktykami.

Pobierz Wniosek o wsparcie: dokumenty-dla-organizacji-projekt