Rośnie świadomość dotycząca zespołu Downa

Dzięki takim firmom jak JoJo Maman Bébé wzrasta świadomość społeczeństwa, dotycząca choroby jaką jest zespół Downa. Pięcioletnia Natty Goleniowska i czteroletni Sebastian White wzięli udział w sesji fotograficznej przygotowanej przez Jojo Maman Bebe producenta odzieży dziecięcej i ciążowej. Ci mali modele – obydwoje z syndromem Downa – znakomicie odnaleźli się w swojej roli. Reklamowe fotografie ubrań dziecięcych stanowią doskonały album ilustrujący fakt, że dzieci zdrowe i cierpiące na zespól Downa praktycznie nie różnią się niczym. Zarówno dzieci z Downem jak i dzieci zdrowe są wdzięcznymi obiektami do fotografowania. Wszyscy ekscytowali się tak samo, wszyscy reagowali tak samo na wskazówki fotografów i oświetleniowców.

Zespół Downa nie jest chorobą, ale naturalną formą ludzkiej egzystencji o odmiennym przebiegu rozwoju niż większość genetyczna z 46 chromosomami. Dzieci mają odmienne potrzeby, zwłaszcza umysłowe i emocjonalne, które często nierozpoznane i niezaspokajane prowadzą do tzw. zmian wtórnych związanych z brakiem mowy i upośledzeniem umysłowym.

Bardzo ważna jest ocena możliwości rozwojowych dziecka, aby można było skuteczniej zwalczać bariery porozumiewania się i uzyskać istotny dla ich rozwoju poziom społecznej akceptacji

A idea, sam pomysł przygotowania takiej akcji, pomoże innym ludziom zaakceptować „inność”, być może zasymilować się. Gorąco popieramy!!

Podziel się: