Żyli sobie razem jakiś czas…

  • Rodzina

– A potem był ślub i żyli sobie razem… Jakiś czas… Rozwód nawet „kulturalny” to nie jest dobre zakończenie. – informuje w spocie kampanii „Rozwód? Przemyśl to!” Fundacja Mama i Tata. Kampania zwraca uwagę na długoterminowe skutki rozwodu dla dzieci. Z przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Mamy i Taty badań wynika, że 81% dorosłych Polaków postrzega zjawisko rozwodów jako poważny problem społeczny. Dlatego grupą docelową kampanii są mężczyźni i kobiety, w wieku 25-45 lat, mieszkańcy miast, o różnych postawach światopoglądowych.

Fundacja przygotowała spot „Bajka”, a także stronę internetową kampanii www.rozwodprzemyslto.pl z krótkimi filmami opartymi na zweryfikowanych w badaniach jakościowych emocjonalnych komunikatach zachęcających odbiorców do refleksji nad decyzją o rozwodzie. We wrześniu na zakończenie kampanii opublikowany zostanie raport o skutkach rozwodów i próba analizy kosztów społecznych tego zjawiska.

Na stronie www kampanii można podpisać petycję „Stop rozwodom” skierowaną do polityków z postulatami na rzecz ograniczenia liczby rozwodów.